kanteklik.gr

Γεια σας, είμαι ο Μανώλης! Θα ήθελα μέσω αυτής της ιστοσελίδας να μοιρασούμε το πάθος μου για το Internet!

Εδώ λοιπόν θα ανεβάζω άρθρα σχετικά με τον κόσμο του Διαδικτύου. 

Να δείτε που όλα θα γίνουν... ευκολότερα με το kanteklik.gr!

Διαχειριστής Δικτύου

Administrator

Ένας διαχειριστής δικτύου είναι ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του υλικού και του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών που συνθέτουν ένα δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και την παρακολούθηση ενεργών δικτύων δεδομένων ή σύγκλιση των υποδομών και συναφούς εξοπλισμού δικτύου.

Οι διαχειριστές δικτύου είναι γενικά mid-level προσωπικό υποστήριξης στο πλαίσιο ενός οργανισμού και συνήθως δεν εμπλέκονται άμεσα με τους χρήστες. Οι διαχειριστές δικτύου επικεντρώνονται στα στοιχεία του δικτύου  (LAN / WAN υποδομή) που διασφαλίζει την ακεραιότητα της εταιρείας. Ανάλογα με την εταιρεία και το μέγεθός της, ο διαχειριστής του δικτύου μπορεί επίσης να σχεδιάσει και  αναπτύξει τα δίκτυα. 

Ο πραγματικός ρόλος του διαχειριστή του δικτύου  ποικίλει από περιβάλλον σε περιβάλλον, τα βασικά  τις δραστηριότητες και τα καθήκοντα όπως η εκχώρηση διεύθυνσης δικτύου, τη διαχείριση και την εφαρμογή των πρωτοκόλλων δρομολόγησης, όπως το ISIS, OSPF, BGP, πίνακας δρομολόγησης διαμορφώσεις και ορισμένες εφαρμογές της ταυτότητας ( π.χ: απάντηση πρόκληση, κλπ). Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη διατήρηση ορισμένων εξυπηρετητών δικτύου: διακομιστές αρχείων, πύλες VPN, τα συστήματα ανίχνευσης εισβολής, κ.λπ.

Σε μικρότερες οργανώσεις, οι διαχειριστές του δικτύου μπορεί επίσης να  εμπλέκονται στη συντήρηση και τη διαχείριση των servers, routers, switches, firewalls, τηλέφωνα, IP τηλέφωνα, smartphones, updates και patches, καθώς και ως μια μεγάλη σειρά από πρόσθετες τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένων και των δύο υλικού και λογισμικού.

Οι πολλές ώρες εργασίες και η καθιστική ζωή απαιτούν ο χώρος εργασίας να είναι πάντα καθαρός, γι' αυτό φροντίζουμε να έχουμε πάντα την αντίστοιχη φροντίδα από συνεργεια καθαρισμου

 

Domain Name

Domain Name

Όνομα χώρου ή τομέα ή περιοχής  στο Διαδίκτυο είναι ένας περιορισμένος τομέας των διεθνών πόρων του Συστήματος Ονομάτων Χώρου (DNS) ο οποίος εκχωρείται για αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το όνομα τομέα / χώρου δεν ανήκει στο πρόσωπο που του έχει εκχωρηθεί αλλά έχει μόνο την αποκλειστική δυνατότητα χρήσης του για όσο διάστημα έχει καταβάλει τα τέλη κατοχύρωσης. Ένα όνομα χώρου μπορεί να έχει διάφορες καταλήξεις όπως .com, .eu, .gr, .net, .org, .info, .biz, .de, .it, .es κ.λ.π., ανάλογα με τη χρήση και τη χώρα προέλευσής του.

Στα ονόματα χώρου επιτρέπεται μόνο η χρήση αλφαριθμητικών στοιχείων και παυλών. Για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr υπάρχουν απαγορευμένες κατηγορίες. Aν ένα όνομα χώρου θεωρείται κοινόχρηστο ή γεωγραφικός όρος εκχωρείται μόνο στους αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα από τον τρόπο γραφής του με λατινικά στοιχεία. Επίσης δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr που αποτελούν λέξεις κλειδιά στο Διαδίκτυο.

Τα κατοχυρωμένα ονόματα χώρου είναι συνήθως τα ονόματα των τριών ή τεσσάρων πρώτων επιπέδων. Τα υπόλοιπα ονόματα χώρου δεν χρειάζονται κατοχύρωση. Στα ονόματα χώρου κάθε τελεία δείχνει την αλλαγή επιπεδου ή αρχή ενός υποσυνόλου - υποτομέα και το σύνολο - χώρος που περιλαμβάνει όλα τα σύνολα είναι η πιο δεξιά τελεία που συνήθως παραλείπεται. Οι λύτες είναι το λογισμικό που μας βοήθα να χρησιμοποιήσουμε τα ονόματα χώρου. Οι λύτες διαβάζουν τα ονόματα του DNS από δεξιά προς τα αριστερά.

Τα domain names χρησιμοποιούνται είτε από ιδιώτες είτε από εταιρείες (όπως πχ αυτές που κάνουν απολυμανσεις).

 

Εξυπηρετητής

Server

Εξυπηρετητής ή διακομιστής είναι υλικό ή / και λογισμικό που αναλαμβάνει την παροχή διάφορων υπηρεσιών, «εξυπηρετώντας» αιτήσεις άλλων προγραμμάτων, γνωστούς ως πελάτες  που μπορούν να τρέχουν στον ίδιο υπολογιστή ή σε σύνδεση μέσω δικτύου. Όταν ένας υπολογιστής εκτελεί κυρίως τέτοια προγράμματα εξυπηρετητές συνεχόμενα, 24 ώρες την ημέρα, τότε μπορούμε να αναφερθούμε σε όλον τον υπολογιστή ως εξυπηρετητή, αφού αυτή είναι η κύρια λειτουργία του. Παρομοίως, ως πελάτη μπορούμε να θεωρήσουμε είτε κάποιο λογισμικό που επικοινωνεί και υποβάλει αιτήματα στον εξυπηρετητή, είτε σε όλο τον υπολογιστή όταν ο εξυπηρετητής είναι άλλος υπολογιστής και οι 2 υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο.

Συνηθισμένοι εξυπηρετητές-προγράμματα στο Ίντερνετ είναι:

  • Παγκόσμιου Ιστού με το πρωτόκολλο http (http server)
  • Domain Name System (DNS server)
  • Ηλεκτρονικού ταχυδρμείου (mail server)
  • Μεταφοράς αρχείων με το πρωτόκολλο FTP (ftp server)
  • irc και instant messaging (irc server)
  • Επικοινωνίες φωνής
  • streaming audio και video (streaming server)
  • Online παιχνίδια

 

Φιλοξενία ιστοσελίδων

 

Web Hosting

Η φιλοξενία ιστοσελίδων είναι ένα μια διαδικτυακή υπηρεσία που επιτρέπει σε ιδιώτες και εταιρείες να διαθέτουν μία ιστοσελίδα συνεχώς στο Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνονται με το κόστος του ανάλογου εξοπλισμού ή την ανάγκη εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού εξωτερικών συνδέσεων και εύρους σύνδεσης. Αυτό το αναλαμβάνουν οι εταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων που προσφέρουν χώρο στον διακομιστή τους καθώς και μέρος της σύνδεσής τους στο δίκτυο.

Ο όρος Web Hosting αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία ο ιδιοκτήτης μίας ιστοσελίδας ενοικιάζει χώρο σε υπολογιστές για να τοποθετήσει τα αρχεία του ή και την ηλεκτρονική αλληλογραφία του. Τα αρχεία αυτά, που στοιχειοθετούν την ιστοσελίδα του, προσφέρονται μέσω ασφαλούς δικτύου αδιάλειπτης παροχής στους επισκέπτες.

Η διαχείριση για ένα ιστότοπο από τον ιδιοκτήτη του, μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων απομακρυσμένης σύνδεσης ή από τον περιηγητή ιστού (browser) μέσω πρόσβασης σε έναν πίνακα ελέγχου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των emails, των αρχείων, των στατιστικών επισκεψιμότητας του ιστότοπου, των εγκατεστημένων εφαρμογών και διαθέσιμων τεχνολογιών κ.α.

Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου μπορεί να ανεβάζει τα αρχεία του μέσω προγράμματος στο διακομιστή φιλοξενίας, να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφία και να εγκαθιστά τις επιθυμητές διαδικτυακές εφαρμογές στον ιστότοπό του. Μερικοί από αυτούς τους πίνακες ελέγχου φιλοξενίας είναι το Plesk, το Cpanel, το Webmin κ.α.

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 πολλές εταιρείες ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής φιλοξενίας, καθώς η ανάγκη για σταθερή και συνεχή διαδικτυακή παρουσία άρχισε να γίνεται επιβεβλημένη. Τη δεκαετία του 2000 η βιομηχανία του web hosting γνώρισε τεράστια άνθηση πρώτα στις Η.Π.Α. κι έπειτα και στην Ευρώπη, ακολουθώντας την μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες φιλοξενία από ιδιώτες κι επιχειρήσεις, για τη στέγαση της ιστοσελίδας τους. Σήμερα, είναι εμφανής η σχετική πτώση στο ενδιαφέρον για φιλοξενία ιστοσελίδων.